Deltagare i Arm 1 får imetelstat 9.4 milligram (mg) / kilogram (kg) intravenöst (IV) var tredje vecka fram till sjukdomsprogression, oacceptabel toxicitet, eller 

6193

Kilogram till Milligram (kg till mg) konverterings omvandlare för vikt omvandlingar med ytterligare tabeller och formler.

Bädda in denna Enhetsomvandlare i din blogg, eller genom att kopiera följande htmlkod: convertlive.