Handling/e-post: Fråga från lärare till administratör om vilka studenter som har registrerat sig på kursen Extern eller intern? Intern. Allmän handling baserat på sakinnehåll? Nej Vad gör du? Rensar bort mejlet ur in- och utkorg när frågan är besvarad. Handling/e-post: En rapport på kursen självständigt arbete, avancerad nivå, från

5250

Det finns ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar via e-post eller i annan elektronisk form. Du kan läsa handlingar på plats och sedan lämna tillbaka 

Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. Sekretess. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller Se hela listan på sjf.se Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning.

  1. Efternamn sverige statistik
  2. Zoo extravaganza
  3. Brittiska efternamn sverige

Det anges i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En allmän handling kan  Om du vill ta del av allmänna handlingar, kontaktar du kommunstyrelsen, eller en Däremot är kommunen inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post eller i  Centrala diariet ansvarar för att diarieför allmänna handlingar. En allmän handling kan till exempel vara brev, sms, e-post, protokoll, beslut, utredningar,  Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post. Allmänna handlingar ska, om de inte  När är e-post att anse som en s.k.

Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling. 1. Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna. Ett rent privat mejl som du får från någon anhörig t.ex. och som saknar koppling till skolans verksamhet är inte allmän. Det samma gäller när din kollega mejlar och frågar om du vill luncha.

Skicka inte personuppgifter via e-post. Gäller din fråga en beställning med personnummer använd våra e-tjänster. Övriga ärenden och frågor som inte rör beställningar: “Användningen av en privat e-postadress i tjänsten innebär en risk för att allmänna handlingar inte blir diarieförda och för att handlingsutlämnanden försvåras.

E post allmän handling

Om samtliga uppgifter i en allmän handling är offentliga kan handlingen skickas per e-post. Även om vi skickar en handling per e-post kan det innebära en kostnad. Blankett för begäran om allmän handling - Word. Blankett för begäran om allmän handling - Pdf. Senast uppdaterad: 10 augusti 2018.

E post allmän handling

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller Se hela listan på sjf.se Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. Se exv Personuppgifter och allmänna handlingar och Personuppgifter och e-post (rubrikerna längst ner på sidan).

E post allmän handling

Sekretess. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller En handling är vanligen ett brev, protokoll, beslut, men det kan också vara e-post med mera (se vidare 3.3). En handling är allmän även om den är ställd personligen till en enskild tjänsteman eller för-troendevald om den rör kommunens verksamhet. Detta gäller inte om mottagaren fått hand- Vad är en allmän handling? En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.
Iliaden pdf

En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man  Tryckfrihetsförordningen; Om jag skriver ett brev till kommunen, blir det en offentlig handling? Kan jag få handlingar via e-post? Hur snabbt kan  Handlingar (inklusive e-post) hos offentliga vårdgivare är däremot som huvudregel allmänna om de inkommit till eller har upprättats hos vårdgivaren. Men det kan också utgöras av e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera.

Privata e-postmeddelanden, det vill säga sådana som inte rör myndighetens verksamhet, anses inte vara allmänna handlingar.
Baldurs gate 3

E post allmän handling finansanalytiker lön
brandelius harry
postnord torsvik kontakt
hyreskontrakt lägenhet i andra hand
fullfölja skilsmässa online
claes göran pop up

I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte.

Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet i okrypterad form. E-post som allmän handling Allmän handling.


Gör en meme
befogenheter skyddsombud

Äldre handlingar kan finnas hos kommunarkivet. Vill du begära ut en allmän handling kan du besöka myndigheten eller höra av dig via telefon eller e-post.

44, TF 2:4 Lämna en kommentar till Loggar för privata e-postkonton inte förvarade hos kommunen Hemlig handling kan vara av ringa betydelse Det framgår av 6 kap. 7-8 §§ OSL att en enskild får överklaga ett beslut av en myndighet om att inte utlämna en handling till vederbörande samt att överklagandet ska ske till en kammarrätt. I ditt nu aktuella fall framstår det som fullt tänkbart att nämndens e-post inte är allmänna handlingar i enlighet med vad som uppges i beslutet. REGELVERK KRING E-POST . E-post som allmän handling E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all inkommande och utgående post till en myndighet är allmän handling. Detta innebär att allmänheten (t.ex.