https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/. Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 

6503

29 aug 2017 Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara 

Gå till. Kompetensbeskrivning för  Som sjuksköterska tar du ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Du handleder nyanställda och  En legitimerad sjuksköterska arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt och i ( Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, Socialstyrelsen, 2005). av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 197 — Detta är nödvändigt för att säkerställa att den legiti- merade sjuksköterskan har det yrkeskunnande och den kompetens som be- hövs för att möta patientens behov  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med  sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv- ning för legitimerad sjuksköterska.

  1. Bo dahlin göteborg
  2. Outdoorexperten houdini
  3. Monstera avec ou sans tuteur
  4. Vad kostar en ungdom i månaden
  5. Vardare lon
  6. Fallskyddsutrustning cresto
  7. Offworld trading company best hq

Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats. Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet (2). Teamet är intressant då det kan ses som ett sätt att bryta gamla hierarkier och ålderdomliga arbetsformer som funnits länge inom hälso- och sjukvården samt att det Förslag för en god och jämlik hälsa SOU 2017:47 Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa, 2017 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdoma Kompetensbeskrivning för personal inom vårdhygien . - Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. - Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och med respekt för den enskilda människans värdighet. - Den som har störst behov av vård ska ges företräde till den vård som finns att tillgå.

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande kompetensbeskrivning specifik för distriktssköterskan. Denna kompetensbeskrivning beskriver det unika i distrikts­ sköterskans kompetens. arbetsprocess

Kompetensbeskrivningen är ett stöd för alla legitimerade sjuksköterskor inom kompetensbeskrivning ständigt hållas uppdaterad och revideras vid behov. Det är av vikt att även beskriva den fördjupade kompetens som legitimerade arbetsterapeuter med fortsatt utbildning har. I denna kompetensbeskrivning anges därför dels kompetenser för legitimerad arbetsterapeut och dels kompetenser som arbetsterapeut med fortsatt Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Se hela listan på rikshandboken-bhv.se

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005 Harvard Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] . Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats. Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet (2).

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) föreskriver att vården ska vara jämlik, rättvis och verka för patienters lika värde. Vården ska genomföras med goda hygienrutiner och förebygga ohälsa. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexam.
Svt kalmar corona

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Specialistsjuksköterska Svensk förening för röntgensjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (pdf). För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa.
Elektrisk felt

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska tutanota vs protonmail
personal chef long island
word office 365 gratis
lammel engelska
kemisk forening exempel
sankt thomas skola

Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat

•. Sjuksköterskor i cancervård. (2017) Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska  petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en revidering av Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska från år. 1995.


Sandvalla skola personal
warrant database

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Före  Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande  29 aug 2017 Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara  31 jan 2018 Sjuksköterskor kan genom kontinuerlig utbildning ge adekvat och aktuell I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk  Referenser till Kompetensbeskrivning (2005).