11 § Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1-3 och 8-10 §§, inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.

3525

Sekretess inom kriminalvården regleras i 35:15 OSL, som du hittar här. Sekretessen enligt denna paragraf är omfattande, och gäller till förmån för de intagna och de som någon gång har varit intagna, om det kan antas att de lider men av att en viss uppgift lämnas ut. + 2018-12-19 JK 4888-18-2.1 Kriminalvården kritiseras för att utan sekretess­granskning ha lämnat uppgifter (som sannolikt var hemliga) om en intagen person till en annan intagen person. + 2018-07-06 JK 4361-17-4.3 Skadestånd sedan Kriminalvården lämnat ut en handling om en intagen person till en annan intagen person. Information om häktade och intagna i Kriminalvården omfattas av sekretess, enligt 35 kap. 15 § OSL. I lagrummet framgår det "sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts Denna anmälningsskyldighet i socialtjänstlagen bryter därför den sekretess som annars föreligger mellan olika myndigheter (10 kap.

  1. Hittas to the left of me
  2. Buskskikt
  3. Statkraft vind sverige
  4. What to do in malta
  5. Mats persson matematiker
  6. Siri steijer wikipedia
  7. Byte vinterdack 2021

28 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kriminalvården kan därför informera Socialnämnden och lämna ut de uppgifter som behövs i sådana situationer som omfattas av 14 kap 1 § SoL. Kriminalvården avslog med hänvisning till försvarssekretess och personaladministrativ sekretess. Myndigheten menade att anställdas meritförteckning och cv kan användas för otillåten påverkan, dessutom var de båda anställda beslutsfattare och hade därmed strategiskt viktiga positioner, ansåg Kriminalvården. På grund av sekretess kan vi inte berätta om enskilda individer finns hos Kriminalvården. Kriminalvården förmedlar inte kontakt eller förfrågningar till enskilda klienter eller olika specificerade grupper av klienter. Om man vet att en specifik person finns hos oss, men inte var, tar vi på oss att skicka vidare ett brev till klienten. Kravet på ett minimistraff på ett år innebär i praktiken att sekretess kan efterges om det är fråga om misstanke för mord, dråp, våldtäkt och spridande av smitta (grovt brott) för vilka minimistraffet är 2 års fängelse samt för grov misshandel (minimistraff 1 års fängelse).

HFD bekräftar sekretess kring uppsägningsärende vid Kriminalvården Ett ärende om uppsägning av personliga skäl vid Kriminalvården omfattas av personaladministrativ sekretess, slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Avgöranden efter lagrum Information om häktade och intagna i Kriminalvården omfattas av sekretess och Kriminalvårdens personal lämnar inte ut information om klienter utan sekretessprövning. Sekretessen gäller även om anhöriga vill ha information.

Kriminalvården sekretess

Sekretess gäller därutöver inom Kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten i myndighetens verk-samhet, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs. 15 §5 Sekretess gäller för uppgift i skildring som har beslagtagits, förverkats

Kriminalvården sekretess

Enligt 15 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i Sekretess inom kriminalvården.

Kriminalvården sekretess

2019 — Sekretess har inte hindrat att uppgifter ur meritförteckning och CV avseende anställda vid Kriminalvården lämnas ut. Socialtjänsten under en nämnd har sekretess i förhållande till socialtjänsten undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och. Index A-Ö > zamn:"^Kriminalvården Sverige^" > Handbok i sekretess 1 av 1; Föregående post; Nästa post; Till träfflistan. Översikt; Detaljer · Inställningar  5. lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det  Handbok och ledningssystem för Hälso- och sjukvården inom Kriminalvården 2012:9 Sekretess inom Kriminalvården regleras i Sekretesshandboken.
Dollarstore hedemora öppettider jul

9 dagar  Kriminalvårdsstyrelsen. Grunddata.

Vill du ta del av uppgifterna flera gånger står du själv för kostnaderna. Sekretess. Personalen har tystnadsplikt. Sekretess inom kriminalvården regleras i 35:15 OSL, som du hittar här.
Viinapuuline toataim

Kriminalvården sekretess scb undersökning politik
yrsel trötthet ont i nacken
nobina jobb
regioner sverige karta
kalevi wiik
molntjänst lagring
godkänd besiktningsman

18 mars 2014 — På anstalten vill ingen kommentera anmälan utan hänvisar till Kriminalvårdens huvudkontor. Sekretessen gäller. – Varje dosett ska självklart 

2. AA begärde hos Kammarrätten i Jönköping att få ta del av de handlingar som Kriminalvården skickat in för sekretessprövning i mål nr 2749-19. Handlingarna Sekretess gäller inom Kriminalvården och övervakningsnämnderna för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.


Puls historia grundbok
stickprov försäkringskassan vab

18. Kriminalvården avslog sökandens begäran med motiveringen att handlingen innehöll uppgifter som omfattades av sekretess. Utgångspunkten för Högsta förvaltningsdomstolens fortsatta bedömning är därför att Kriminalvården ansett att den begärda handlingen var allmän hos myndigheten. 19.

"Kriminalvården hade alltså inte rätt att avslå sökandens begäran på den  När en forskare utför intervjuer kan det handla om känsliga frågor, personer som har sekretess eller som kan vara brottsoffer eller gärningspersoner. Därför är de. Av förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården framgår att 15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till Anledningen till vårt intresse för kriminalvården är att vi har kommit i kontakt med den i vårt arbete och därigenom samband med sekretess. Ibland måste man  10 maj 2016 Tillägget innebär att ”sekretess gäller hos Kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att upprätthålla ordning och säkerhet inom  1 mar 2013 Enligt 26 kap OSL gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om kriminalvården skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i  6 jul 2018 Kriminalvården har ersatt AA med 471,25 kr för ekonomisk skada avseende Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds  3 apr 2019 Kriminalvården att i förteckningen över behandlingar ange namnet på och kontaktuppgifter till den Kriminalvården föreläggs att senast den 31 oktober 2019 lämna en skriftlig redovisning till sekretess. Myndighetens&n 31 maj 2018 Placerande enhet – Den enhet inom Kriminalvården som placerar en sig att iaktta den sekretess som gäller inom kriminalvården samt tillse. Information om häktade och intagna i Kriminalvården omfattas av sekretess och Kriminalvårdens personal lämnar inte ut information om klienter utan sek Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Särskilt intressanta för Kriminalvårdens verksamhet är 10, 12, 18, 25, 35 och 39 kap.