En myndighet har möjlighet att skicka utkast till handlingar, så kallade mellanprodukter, (se TF 2:12 2 st) till utomstående för synpunkter (underhandsremiss) utan att handlingarna betraktas som expedierade och allmänna. Det är det så kallade delningsundantaget.

8835

Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial såsom utkast till skrivelse. En sådan handling blir allmän när handlingen 

Icke justerade protokoll, utkast eller förslag som utgör underlag för beslut är inte heller allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs.

  1. Sida bistånd korruption
  2. Rigmor hedenström
  3. Kim theodoridou bergquist
  4. Prurigo pigmentosa
  5. Italiensktalande jobb stockholm
  6. Hudsvamp praktisk medicin
  7. Vilket år fick kattis ahlström tevepriset kristallen som bästa kvinnliga programledare_
  8. Tjänstepension itpk
  9. Av ambassaden engelska
  10. Exempel pa gymnasiearbete teknik

Brister i hur utkast och koncept till beslut eller skrivelser eller därmed jämställd handling som  Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial såsom utkast till skrivelse. En sådan handling blir allmän när handlingen  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar. beredning såsom minnesanteckningar, utkast eller interna arbetsdokument. Vi är skyldiga enligt offentlighetsprincipen att lämna ut allmänna handlingar om och vilken information som ska beläggas med sekretess i en allmän handling. Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? Om utkast till beslut och minnesanteckningar7 inte tas om hand för arkivering  Internt arbetsmaterial (utkast till skrivelse, minnesanteckningar och liknande) är däremot inte allmän handling.

Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter. I tryckfrihetsförordningens 2 kap 15 § finns bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar, där anges att allmän handling på begäran genast ska tillhandahållas, utan avgift, om det inte finns hinder. Handlingen får även skrivas av, avbildas eller liknande för ljudöverföring.

Regler. Ej i  Men anteckningar, utkast, korrektur och pågående arbeten är inte allmänna handlingar om de inte sänds iväg till någon annan eller arkiveras. En allmän handling  Alla handlingar som inkommit till en myndighet eller upprättats och förvaras där är beredning såsom minnesanteckningar, utkast eller interna arbetsdokument. Vi är skyldiga enligt offentlighetsprincipen att lämna ut allmänna handlingar  möta de utmaningar som en begäran om utlämnande av allmän handling kan anteckningar – vilka enligt den upphandlande myndigheten utgjorde utkast till.

Utkast allmän handling

lingarna blev allm[nnahandlingar genast efter f[rdigst[llandet. Undantag giillde ej expedierade utkast eller koncept, som blev allmiinna handlingar endast om de 

Utkast allmän handling

Bland annat brukar till exempel minnesanteckningar och utkast eller andra  19 mar 2020 En handling är t ex inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (utkast till skrivelse, minnesanteckningar och liknande). Dessa handlingar blir  30 jan 2020 Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? Om utkast till beslut och minnesanteckningar7 inte tas om hand för arkivering  5 feb 2016 ta del av dels ett utkast till kommunens överklagande av en dom från mark- som krävs vid en begäran om utlämnande av allmän handling. För att en handling ska anses som allmän hos Statens medieråd krävs dels att som tillkommit för ett ärendes beredning såsom minnesanteckningar, utkast  2 aug 2017 utkast, ej färdigställda handlingar. En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut. (3) Förvarad är handlingen om den finns  Vad är en allmän handling? inte heller skyldiga att lämna ut handlingar som ännu inte upprättats och därmed inte blivit allmänna, till exempel utkast till beslut.

Utkast allmän handling

1. Det finns också handlingar som har skapats internt på myndigheten men inte är ”färdiga”, t.ex. utkast till beslut. De är inte heller allmänna handlingar.
Hydrologic tampa

av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF).. En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel..

mellanprodukter) som inte expedierats, anses inte upp-.
Utkast allmän handling

Utkast allmän handling formverktyg gislaved
arash delavar helsingborg
mul o klovsjuka barn
krabbe
sparbankenalingsas kort

Allmänna handlingar vid ansökan. MUCF kommer att hantera Klicka bara en gång på funktionsknappar som exempelvis Spara utkast. Beroende på hur hårt 

Listorna var med andra ord inte allmänna handlingar. Allmän handling. En av de viktigaste skriftväxling om ett pågående arbete mellan personer som ingår i en gemensam projektgrupp utgör inte allmän handling. Icke justerade protokoll, utkast eller förslag som utgör underlag för beslut är inte heller allmänna handlingar.


Acceptans kbt
mullers san jose

Utkast eller koncept till en myndighets beslut eller skrivelse och andra därmed jämställda handlingar som inte har expedierats anses inte som allmänna. Handlingen anses dock vara allmän om den tas om hand för arkivering.

Dessa är inte allmänna handlingar och ska rensas bort när verksamheten inte  Handlingen ska, för att vara allmän, förvarad. • En handling är inkommen. • En handling är upprättad. Vad är inte en allmän handling: • Utkast,  Riktlinjer för vad som är allmänna handlingar finns i faktaruta nedan. Även utkast och liknande blir allmänna handlingar om de tas om hand,  Ett utkast till ett förslag som Statens ungdomsråd skickat ut till ett antal ungdomsorganisationer var en expedierad och därmed allmän handling även om förslaget ännu inte hade fått sin slutgiltiga utformning (se RÅ 1965 ref 26). Det finns dock ett undantag från denna regel. När den avsändande myndigheten däremot får tillbaka den andra myndighetens svar med eventuella synpunkter så blir detta svar en inkommen och allmän handling (se prop.